"Wat te doen als u niet tevreden bent? Doe uw mond open bij de tandarts!"

 


De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de NMT terecht. We leggen graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

 

image003

 


Advies van het TIP

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900-2025012 € 1,- per gesprek). Het TIP is opgericht door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen.NMT-klachtenregeling

Als u besluit uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan namelijk:
- een bemiddelende rol spelen;
- overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

 


Kosten 

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.Meer informatie

Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 ( € 1,- per gesprek).